Uppgift 29 - 31

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Förlossningar efter IVF-behandling

Staplarna visar antalet förlossningar i Sverige 2011 bland kvinnor i åldrarna 20–46 år där befruktning skett med metoden IVF1. Punkterna redovisar andelen av de startade behandlingscyklerna som ledde till förlossning i respektive åldersgrupp.

1 In vitro-fertilisering: behandling där ägg befruktas utanför kvinnans kropp.


Uppgift 29

För vilken ålder gällde att det skedde 20 förlossningar och att andelen förlossningar per startad behandlingscykel var 10 procent?

A. 25 år
B. 26 år
C. 41 år
D. 42 år

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med ett rött och grönt streck.

Vi börjar med att avläsa vilken ålder där antalet förlossningar var 20 stycken, det markeras med det röda strecket. Sedan avläser vi andelen förlossningar per startad behandlingscykel var 10 procent, det markeras med det gröna strecket.

Vi ser att den åldern där båda delarna stämmer är för åldern 41 år. Alltså är svarsalternativ C rätt.

Svar: C


Uppgift 30

Hur många fler förlossningar skedde bland kvinnor 33–35 år än bland kvinnor 36–38 år?

A. 20
B. 25
C. 35
D. 40

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med blåa streck och två rutor i grönt och rött.

Det vi vill göra är att jämföra antalet förlossningar som skett mellan de olika åldersgrupperna som är markerade med rutor i diagrammet.

Det första vi konstaterar är att för åldrarna 35 och 37 år är staplarna i princip lika höga. Det gör att de tar ut varande och vi behöver inte undersöka dem vidare. Nästa steg är att avläsa hur många förlossningar som skett för resterande åldrar:

  • 33 år - ca 120 förlossningar
  • 34 år - ca 105 förlossningar
  • 36 år - ca 95 förlossningar
  • 38 år - ca 90 förlossningar

Vi adderar de två första raderna till 225 förlossningar och de två undre raderna till 185 förlossningar. Differensen är då 225-185=40. Det betyder att det var 40 fler förlossningar som skedde i åldrarna 33-35 år jämfört med antalet förlossningar som skedde i åldrarna 36-38 år. Rätt svarsalternativ är D.

Svar: D


Uppgift 31

Hur stor var skillnaden avseende andelen förlossningar per startad behandlingscykel om man jämför 30-åringar med 40-åringar?

A. 16 procentenheter
B. 20 procentenheter
C. 32 procentenheter
D. 42 procentenheter

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från tabellen med två blåa streck.

Vi vill jämföra skillnaden avseende andelen förlossningar per startad behandlingscykel för åldern 30 år och 40 år. Det gör vi enklast genom att avläsa andelen för respektive ålder och subtraherar dem med varandra.

  • För åldern 30 år var andelen ca 32%
  • För åldern 40 år var andelen ca 16%

Differensen är 32-16=16, vilket betyder att skillnaden var 16 procentenheter. Rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se