Uppgift 22

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Innan Maria bytte jobb var hennes lön 15 procent högre än Pelles lön.
Efter att Maria hade bytt jobb blev hennes nya lön 15 procent lägre än
hennes gamla lön.

Kvantitet I: Pelles lön.
Kvantitet II: Marias nya lön.

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

VI kan uttrycka Marias gamla lön (Mg) i Pelles lön (P)

$$\\M_{g}=1,15P\\$$

Vi vet att Marias nya lön (Mn) är 15 % lägre än hennes gamla, dvs den nya lönen är 85 % av den gamla vilket ger

$$\\M_{n}=0,85\cdot M_{g}=0,85\cdot 1,15P\approx 0,98P\\$$

Vi kan nu se följande

$$\\P>0,98P\\I>II\\$$

Och svaret blir då alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se