Uppgift 25

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


ABCD är en rektangel. Om rektangelns bas och höjd ökar med 5 cm vardera, vad blir då kvoten mellan höjden och basen?

(1) Efter ökningen skulle omkretsen av rektangeln vara 20 cm längre.

(2) Före ökningen är höjden 6 cm och kvoten mellan höjden och basen är \(\frac{3}{4}\).

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För den här uppgiften behöver vi ha kunskaper om arean för en rektangel.

(1): Om både basen och höjden förlängs med 5 cm innebär det att totalt fyra sidor förlängs med 5 cm. Totalt ger detta en ökad omkrets med 20 cm. Detta påstående ger därmed ingen ny information.

(2): Här får vi information om kvoten mellan höjden och basen före ökningen:

$$\frac{höjd}{bas}=\frac{3}{4}$$

Höjden före ökningen är given i uppgiften, alltså kan basen före ökningen beräknas. Därefter kan ökningen på 5 cm adderas till både höjden och basen, och kvoten för de nya längderna kan sedan beräknas.

Informationen som ges i (2) är alltså tillräcklig för att lösa uppgiften ensam och rätt svar är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se