Uppgift 35 - 38

35. . I vilken åldersgrupp bland män respektive kvinnor var skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda störst 2007, i kronor räknat?

  Män Kvinnor
A 20 - 29 år 20 - 29 år
B 30 - 39 år 20 - 29 år
C 40 - 49 år 20 - 29 år
D 50 - 59 år 20 - 29 år

Svarsalternativen nämner två kategorier bland männen, 20-29 samt 50-64 år. Genom att identifiera den korrekta gruppen kan vi utesluta två alternativ. I kronor räknat är löneskillnaderna störst i gruppen män 50-64 år, eftersom skillnaderna i dessa staplars längd är störst.

Då är frågan om skillnaderna för kvinnor är störst i gruppen 20-29 eller 40-49 år. Avståndet i diagrammet är lite större i gruppen 20-29 år, och svaret är därför C.

Svar: C,

 36. I vilken grupp och vilket år noterades den största skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda män och tidsbegränsat anställda män, i kronor räknat?

 1. Arbetare, 2007
 2. Tjänstemän, 2002
 3. Tjänstemän, 2005
 4. Tjänstemän, 2007

Markera de relevanta grupperna och åren i diagrammet:

Även här letar vi efter den största skillnaden i stapelhöjd. Eftersom det är män frågan handlar om är det de fyllda staplarna som ska undersökas.

Skillnaden är störst år 2002, då det skiljer drygt 150 000 kr mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda män.

Svar: B

37. År 2007 var skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda betydligt större bland män än bland kvinnor i alla åldersgrupper utom en. Vilken?

 1. 20–29-åringar
 2. 30–39-åringar
 3. 40–49-åringar
 4. 50–64-åringar

I denna fråga är formuleringen viktig. Det som eftersöks är skillnaden mellan män och kvinnor i olika åldrar, med avseende på skillnaden mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. Det är alltså skillnaderna i stapelhöjd för män, jämfört med skillnaderna i stapelhöjd för kvinnor i samma åldersgrupp.

Skillnaden i stapelhöjd är mycket större hos 20-29-åringarna, men skillnaderna mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda i åldersgruppen 30-39 är ganska små. Män och kvinnor har i denna åldersgrupp ungefär samma löneskillnader beroende på anställningsform (ca. 50 000 kr).

Svar: B

38.  I vilken grupp ökade arbetsinkomsten mest från 2002 till 2007, i kronor räknat?

 1. Arbetare män, tillsvidareanställda
 2. Arbetare män, tidsbegränsat anställda
 3. Tjänstemän män, tillsvidareanställda
 4. Tjänstemän män, tidsbegränsat anställda

 

För att hitta den största ökningen i kronor mellan år 2002 till 2007 kan vi markera nivån år 2002, och försöka hitta den stapel som ökat mest i höjd:

För alla grupper utom tidsbegränsat anställda tjänstemän är ökningen mindre än 50 000 kr (en nivå/ett streck i diagrammet). För tidsbegränsat anställda tjänstemän är ökningen högre än 50 000 kr.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 - 38? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se