Uppgift 13

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Omkretsen av den regelbundna femhörningen ABCDE är 75 cm.

Uppg 13 - PP1 - KVA

Kvantitet I: 15 cm

Kvantitet II: Avståndet från punkten A till punkten D

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Från uppgiften vet vi att vi har en regelbunden femhörning, vilket betyder att alla sidor är lika långa. En femhörning består av fem sidor och eftersom omkretsen är 75 cm, så är varje sida 15 cm.

Bilden som är uppritad i frågan illustrerar en regelbunden femhörning. Det är enkelt att se på bilden att avståndet från punkten A till punkten D är längre än en av sidorna i femhörningen som är 15 cm. Rätt svarsalternativ är alltså B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se