Uppgift 3

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(f(x)=x^2\)

\(g(x)=x^2\cdot f(x)\)

\(h(x)=x^2\cdot g(x)\)

Vilket svarsalternativ motsvarar \(h(x)\)?

A. \(x^2\)
B. \(3x^2\)
C. \(x^6\)
D. \(x^8\)

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften använder vi potenslagarna.

Vi börjar med att förenkla uttrycket:

$$\begin{align} h(x)= & x^2\cdot g(x) \\ = & x^2\cdot x^2 \cdot f(x)\\ =& x^2\cdot x^2 \cdot x^2 \\=& x^{2+2+2}= x^6 \end{align}$$

Svaret är alltså \(x^6\), vilket är svarsalternativ C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se