Uppgift 23

Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 12 barn. Vilken är medel- åldern bland flickorna på avdelningen?

(1) Medelåldern på barnen som går på avdelningen är två år.
(2) Två tredjedelar av barnen på avdelningen är flickor.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2)
B   i (2) men ej i (1)
C   i (1) tillsammans med (2)
D   i (1) och (2) var för sig
E   ej genom de båda påståendena


1. Vi försöker först lösa uppgiften utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 1.

Från uppgiftstexten vet vi att det finns 12 barn vid avdelningen. Från påstående 1 får vi veta att medelåldern på alla barnen (flickor och pojkar tillsammans) är två år.

Men medelåldern på flickorna på avdelningen kan ju vara en annan och den kan vi inte ta reda på enbart utifrån det vi vet.

Uppgiften kan därför inte lösas utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 1.

 

2. Vi försöker sedan lösa uppgiften utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 2.

Från påstående 2 vet vi andelen flickor på avdelningen. Men det säger oss ju ingenting om flickornas medelålder.

Uppgiften kan därför inte lösas utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 2.

 

3. Vi försöker slutligen lösa uppgiften utifrån uppgiftstexten och påstående 1 och 2.

Från påstående 1 vet vi medelåldern hos barngruppen som helhet och från påstående 2 vet vi hur stor andel flickor det finns i barngruppen.

Men vi har ändå inte fått reda på någonting om huruvida det finns några åldersskillnader mellan flickorna och pojkarna. Därför kan uppgiften inte lösas utifrån uppgiftstexten och påstående 1 och 2.

Rätt svarsalternativ är därför E (ej genom de båda påståendena).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se