Uppgift 7

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad är medelvärdet av (–9a + 3), (5a + 4) och (7a – 8)?
 

  1. \(a+\frac{1}{3}\)
  2. \(a-\frac{1}{3}\)
  3. \(3a-1\)
  4. \(3a+1\)

Lösning

Vi börjar med att ställa upp ett uttryck för medelvärdet och förenklar sedan uttrycket.

$$\\\frac{-9a+3+5a+4+7a-8}{3}=\\\\=\frac{3a-1}{3}=\frac{3a}{3}-\frac{1}{3}=a-\frac{1}{3}\\$$

Detta svar återfinner vi sedan i alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se