Uppgift 7

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad är medelvärdet av (–9a + 3), (5a + 4) och (7a – 8)?
 

  1. \(a+\frac{1}{3}\)
  2. \(a-\frac{1}{3}\)
  3. \(3a-1\)
  4. \(3a+1\)

Lösning

Vi börjar med att ställa upp ett uttryck för medelvärdet och förenklar sedan uttrycket.

$$\\\frac{-9a+3+5a+4+7a-8}{3}=\\\\=\frac{3a-1}{3}=\frac{3a}{3}-\frac{1}{3}=a-\frac{1}{3}\\$$

Detta svar återfinner vi sedan i alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se