Uppgift 15

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


r=R/3
R är radien i en stor cirkel och r är radien i tre mindre cirklar.

Uppg 15 - PP5 - KVA

Kvantitet I: Omkretsen av den stora cirkeln
Kvantitet II: Summan av omkretsarna av de tre mindre cirklarna

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi kunskap om hur cirkelns omkrets beräknas.

En cirkels omkrets beräknas av \(O=\pi\cdot 2r\). Från uppgiften vet vi att den stora cirkelns radie (R) är tre gånger större än de små cirklarnas radie (r).

Den stora cirkelns omkrets är:

\(O_{\text{stora cirkeln}}=\pi\cdot2R=\pi\cdot 2\cdot3r = \pi \cdot 6r\)

De små cirklarnas omkrets tillsammans är:

\(O_{\text{de små cirklarna}}=\pi \cdot 2r \cdot 3 = \pi\cdot6r\)

Vi ser alltså att omkretsen för den stora cirkeln är lika stor som omkretsen för de tre små cirklarna tillsammans. Rätt svar är alltså C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se