Uppgifter 29 - 31

Obetalda snabblån

antalet obetalda snabblån
Antalet obetalda snabblån1 som inkommit till Kronofogden i form av betalningsförelägganden (BF) 2007–2014.

procentuell fördelning av betalningsföreläggandena efter gäldenärens ålder
Procentuell fördelning av betalningsföreläggandena efter gäldenärens ålder 2007–2014.

procentuell fördelning av betalningsföreläggandena efter gäldenärens kön

Procentuell fördelning av betalningsföreläggandena efter gäldenärens kön 2007–2014.


1 Med snabblån avses krediter som omfattar belopp mellan 500 och 15 000 kr med löptid upp till 12 månader.


29. För vilket år gällde att antalet betalningsförelägganden var större än 40 000 och att andelen män bland gäldenärerna var större än 55 procent?

 1. 2007
 2. 2009
 3. 2012
 4. 2014

Antalet betalningsförelägganden är större än 40 000 åren 2009, 2013, 2014.

Andelen män bland gäldenärerna var större än 55 procent åren 2007 och 2014.

Året som uppfyller båda dessa villkor är 2014

Svar: D

 30. Hur stor var den procentuella ökningen av antalet betalningsförelägganden 2014 jämfört med 2007?

 1. 45 procent
 2. 125 procent
 3. 155 procent
 4. 215 procent

Antalet betalningsförelägganden
år 2014: 56 541 och år 2007: 25 418

Ökningen i antal var 56 541 - 25 418, alltså 31 223

Den procentuella ökningen blir då 31 223 / 25 418.

Kan uppskattas som 31/25 = 124/100, vilket ger svar B, 125%

Svar: B

 31. Hur många av betalningsförelägganden 2013 avsåg kvinnor?

 1. 19 676 
 2. 22 136
 3. 24 596
 4. 27 056

Antalet betalningsförelägganden 2013 var 49 192.

Andelen kvinnor år 2013 var 45%. 

45% av 49 192 blir knappt hälften, 22 136.

(Ungefärlig beräkning: 100% = 49, 50% = 24,5, 5% = 2,5,

det ger att 45% = 24,5 - 2,5 = 22)

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se