Uppgift 34 - 37

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kulturaktiviteter

Uppg 34-37 - PP5 - DTK

Andelen män och kvinnor i åldrarna 16–84 år som under en tolvmånadersperiod 2006/2007 tog del av olika kultur- aktiviteter, en till fem gånger (1–5 ggr) respektive mer än fem gånger (> 5 ggr). Procent.


Uppgift 34

Hur stor andel av männen hade inte varit på bio under perioden?

A. 1/3
B. 2/5
C. 1/2
D. 3/5

Lönsingsförslag

För att lösa denna uppgift måste vi kolla på diagrammet och se hur stor andel män som faktiskt har gått på bio. De relevanta delarna i diagrammet är markerat med ett grönt streck och en grön ruta.

Från diagrammet kan vi avläsa att drygt 60% av männen har varit på bio. Genom det kan vi räkna ut hur stor andel av männen som inte var på bio:

\(100\% - 60\% = 40\%\)

40% är samma sak som \(\frac{2}{5}\), och rätt svar är alltså B.

Svar: B


Uppgift 35

Vilken aktivitet ägnade sig störst andel män respektive kvinnor åt en gång eller mer?

A. Bokläsning respektive Bokläsning
B. Bokläsning respektive Skönlitteratur
C. Tidskrift respektive Bokläsning
D. Tidskrift respektive Skönlitteratur

Lösningsförslag

När vi läser av diagrammet för den här uppgiften så ska vi hitta de högsta staplarna för män respektive kvinnor. Det gäller att kolla noggrant och ta rätt stapel för rätt kön. I diagrammet har vi markerat de relevanta delarn med två gula streck och två gula rutor.

Den övre stapeln i varje stapel-par tillhör män, och den undre kvinnor. För män var den populäraste aktiviteten tidskrift, och för kvinnor bokläsning, vilket är alternativ C.

Svar: C


Uppgift 36

Under den aktuella perioden var antalet män i åldrarna 16-84 år cirka 3,6 miljoner i Sverige. Hur många män deltog i studiecirkel mer än fem gånger, om man antar att resultaten är representativa för befolkningen?

A. 200 000
B. 300 000
C. 400 000
D. 500 000

Lösningsförslag

Vi har markerat de relevanta delarna i diagrammet med ett rött streck och en röd ruta.

Om vi läser av hur många procent av männen som deltog i studiecirkel mer än fem gånger så ser vi att det är strax under 10%. Då 10% är enklare att beräkna med så använder vi denna procentsats, men då är det viktigt att vi kommer behöva avrunda ned vårat svar:

$$0,1\cdot (3,6\cdot 10^6)=360 000$$

Eftersom procentsatsen avrundades uppåt är svaret för stort och vi ska därför avrunda svaret nedåt. För att veta hur mycket kikar vi på våra svarsalternativ, det närmaste avrundningen är till 300 000 personer, vilket också är rätt. Skulle vi avrunda ända ner till 200 000 så skulle vi avvika alldeles för långt ifrån den rätta procentsatsen. Rätt svar är alltså  B.

Svar: B


Uppgift 37

Jämför andelen kvinnor som ägnade sig åt musik en till fem gånger med andelen kvinnor som var på konsert en till fem gånger. Vilket var förhållandet mellan andelarna?

A. 1:5
B. 1:4
C. 1:3
D. 1:2

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna i diagrammet med fyra blåa streck och två blåa rutor.

Det vi måste göra för att lösa denna uppgift är att mäta med linjal hur stor andel kvinnor som ägnade sig åt musik en till fem gånger och hur stor andel kvinnor som var på konsert en till fem gånger.

Genom att mäta med linjal kan vi ta reda på att 18 mm motsvarar 20%.

Om vi tittar på kvinnor som ägnade sig åt musik en till fem gånger så kan vi mäta att den stapeln är ungefär 7mm, vilket motsvarar ungefär 8%.

Om vi tittar på kvinnor som var på konsert en till fem gånger så kan vi mäta den stapeln till 39 mm, vilket är ungefär 40%.

Detta kan vi ställa upp som förhållandet:

8% : 40%

som i sin tur kan skrivas om till 1:5. Alltså är rätt svar A.

Svar: A


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 34 - 37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se