Uppgift 2

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


En låda i form av ett rätblock är 120 mm lång och 60 mm bred, och den rymmer 1080 cm3. Hur hög är lådan?
 

  1. 15 mm
  2. 30 mm
  3. 150 mm
  4. 300 mm

Lösning

Vi vet att volymen för ett rätblock, i detta fall en låda är:

$$V=h\cdot b\cdot l$$

Genom att använda oss av den formel som vi har för volymen av ett rätblock kan vi lösa ut höjden genom att fylla på med de värden vi har för resterande variabler i formeln för volymen.

Vi vet att:

$$V=1080 cm^{3}$$
$$l=120\, mm$$
$$b=60\, mm$$

Vi byter ut våra kända variabler i formeln och måste samtidigt ta hänsyn till att alla konstanter har samma enhet, därför omvandlar vi l och b till cm och får då,

$$1080=h\cdot 6\cdot 12$$

Vi löser ut vårt h

$$h=\frac{1080}{6\cdot 12}=15\, cm$$

Och omvandlar sedan till enheten mm,

$$h=15\, cm=150\, mm$$

Svaret blir alltså C: 150 mm

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se