Uppgift 17

Ladda ner KVA Provpass 5


A jobbar x timmar per dag och tjänar y kronor per timme. B jobbar 20 % längre tid per dag än A och tjänar 90 % av vad A tjänar per timme.

Kvantitet I: A:s förtjänst under 10 arbetsdagar

Kvantitet II: B:s förtjänst under 10 arbetsdagar

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Det räcker med att ta reda på hur A och B:s förtjänst under en arbetsdag förhåller sig till varandra för att veta vem som tjänar mest under 10 arbetsdagar.

A jobbar x timmar för y kronor per timme vilket ger en dagsförtjänst på

$$x\cdot y=xy$$

B jobbar 20% längre varje dag jämfört med A vilket betyder att hen jobbar 120% av x, eller 1,20x timmar varje dag. Däremot har B lägre timlön, 90% av vad A tjänar, vilket vi kan skriva som 0,90y. B:s dagsförtjänst är därför

$$1,20x\cdot 0,90y=1,20\cdot0,90\cdot xy=1,08xy$$

B tjänar alltså 1,08 gånger vad A tjänar, eller 8% mer, vilket betyder att rätt svar är alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se