Uppgift 7

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


I vilket intervall ligger x om x=\(\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}\)?
 

  1. 0 < x < 0,2 
  2. 0,2 ≤ x < 0,3
  3. 0,3 ≤ x < 0,5
  4. 0,5 ≤ x < 1

Lösning

Vi har talet:

$$\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$$

Vi börjar helt enkelt med att förenkla, med start i nämnare

$$\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$$

vi förlänger så att bägge bråk får samma nämnare:

$$2+\frac{1}{2}=\frac{4}{2}+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$$

Detta ger oss då:

$$\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{5}{2}}}$$

Därefter förenklar vi såhär:

$$\frac{1}{\frac{5}{2}}=\frac{1}{1}\cdot \frac{2}{5}=\frac{2}{5}$$

Vår ekvation ser nu ut såhär:

$$\frac{1}{2+\frac{2}{5}}$$

Vi förlänger igen så att de talen i nämnaren får samma minsta gemensamma nämnare:

$$\frac{1}{\frac{10}{5}+\frac{2}{5}}=\frac{1}{\frac{12}{5}}$$

Förenklar:

$$\frac{1}{\frac{12}{5}}=\frac{1}{1}\cdot \frac{5}{12}=\frac{5}{12}$$

Nu har vi alltså förenklat vår ekvation så lång vi kan så att:

$$x=\frac{5}{12}$$

Vi vill ta reda på inom vilket intervall x ligger, därför väljer vi att avrunda vår nämnare båda nedåt till 10 och sedan uppåt till 15 för att vi får ut exakta värden på x som ligger i det intervallet:

$$\frac{5}{10}=0,5$$

$$\frac{5}{15}=0,33$$

Alltså måste 5/12 ligga inom intervallet

$$0,3 \leq x< 0,5$$

Svaret är alltså C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se