Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är \(\left( \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) \left( \frac{x}{4} - \frac{1}{2} \right) \) ?

A. \(\frac{1}{4}\left( \frac{x^2}{4}+1\right)\)
B. \(\frac{1}{4}\left( x^2-4\right)\)
C. \(\frac{1}{4}\left( \frac{x^2}{4}-x+1\right)\)
D. \(\frac{1}{4}\left( \frac{x^2}{4}-1\right)\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift använder vi oss av konjugatregeln.

Beräkning med konjugatregeln ger:

$$\begin{align} \left( \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \right) \left( \frac{x}{4} - \frac{1}{2} \right) & = \left( \frac{x}{4} \right)^2 - \left( \frac{1}{2}\right)^2 \\ & = \left( \frac{x}{4} \right)^2 -\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}\left( \frac{x^2}{4}-1\right) \end{align}$$

I det sista steget faktoriserade vi ut den gemensamma faktorn \(\frac{1}{4}\) och kom fram till att det rätta svaret är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se