Uppgift 18

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kvantitet I: Resultatet då ett negativt tal subtraheras från noll

Kvantitet II: Resultatet då ett positivt tal subtraheras från noll

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För den här uppgiften behöver vi kunskaper kring räkneregler för negativa tal.

När vi subtraherar ett negativt tal så betyder det att vi adderar det motsvarande positiva talet. Alltså, säg att vi ska subtrahera -2 från 0, så betyder det:

$$0- (-2)=0+2=2$$

När vi subtraherar ett positivt tal, så subtraherar vi det positiva talet. Alltså, säg att vi ska subtrahera 2 från 0, så betyder det:

$$0-2=-2$$

I exemplena ovan valde vi talen -2 och 2, men det spelar ingen roll vilka negativa eller positiva tal vi väljer, utan kvantitet I är alltid positivt och att kvantitet II är alltid negativt. Det betyder att kvantitet I är större än kvantitet II, och rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se