Uppgift 10

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Antag att ◊ betyder en räkneoperation som definieras av a ◊ b = 1 + ab. Vad blir då 2 ◊ (1 ◊ 3)?
 

  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9

Lösning

Vi har fått angett att

$$a \lozenge b = 1 + ab$$

och ska lösa

$$2 \lozenge (1\lozenge 3)$$

Parentesen (1 ◊ 3) räknas i sedvanlig ordning först

a ◊ b = 1 + ab   ger då vid ren insättning där a motsvaras av 1 och b motsvaras av 3:

$$1 \lozenge 3 = 1 + 1\cdot 3 $$

$$1 + 1\cdot 3 = 1 + 3 = 4$$

Detta svar ersätter parentesen i vår ursprungliga ekvation vilket ger oss

$$2\lozenge 4$$

a ◊ b = 1 + ab där a motsvaras av 2 och b motsvaras av 4 ger att

$$2 \lozenge 4 = 1 + 2\cdot 4 $$

$$1 + 2\cdot 4 = 1 + 8 = 9$$

Svaret är alltså alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se