Uppgift 13

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


x-y=y-x

Kvantitet I: x
Kvantitet II: y

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift kommer vi börja med att skriva om ekvationen från uppgiftsfrågan:

$$\begin{align}x-y &= y-x \\ 2x &= 2y \\ x &= y \end{align}$$

Vi ser att variablerna är lika med varandra och därmed är alternativ C rätt.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se