Uppgift 13

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


x-y=y-x

Kvantitet I: x
Kvantitet II: y

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift kommer vi börja med att skriva om ekvationen från uppgiftsfrågan:

$$\begin{align}x-y &= y-x \\ 2x &= 2y \\ x &= y \end{align}$$

Vi ser att variablerna är lika med varandra och därmed är alternativ C rätt.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se