Uppgift 35 - 37

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Berggrunden kring Voxnadalen

Bergarter

1 Skapade efter en period av bergskedjebildning (orogenes).

2 Den stora bergskedjebildande process (orogenes) som påverkat berggrunden i östra och norra Sverige. Den var som mest intensiv för ca 1 800–1 850 miljoner år sedan.


Uppgift 35

Vad av följande finns 2,5 mil i sydvästlig riktning från Mansjön?

A. Porfyrisk granit
B. Kvartsit
C. Migmatitomvandlat metasediment
D. Finnsjön

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med röda markeringar.

För att lösa denna uppgift använder vi en linjal och mäter vad som finns 2,5 mil i sydvästlig riktning från Mansjön. Detta är möjligt då vi har fått en skala på kartan längst ner i högra hörnet.

När vi mäter ut på kartan så landar vi på ett stort vitt fält som har Finnsjön markerat på sig. Det vita fältet motsvarar äldre granitoider, vilket inte är ett alternativ, så rätt svar är alltså Finnsjön och rätt svarsalternativ är då D.

Svar: D


Uppgift 36

Kartan är indelad i fyra lika stora fält, som efter väderstrecken kan benämnas nordväst, nordost, sydost och sydväst. Vilken bergart förekommer i samtliga fält utom det nordöstra?

A. Migmatitgranit
B. Metaryolit
C. Dalagranit
D. Migmatitomvandlat metasediment

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med blåa markeringar.

Vi letar alltså efter symbolerna som är markerade i diagrammet. För att effektivt hitta och utesluta alternativ börjar vi undersöka om svarsalternativen finns i nordöstra fältet. Finns bergarten där kan vi direkt utesluta det alternativet och gå vidare till nästa. Vi börjar uppifrån och ner.

Migmatitgranit markeras på kartan med flera symboler av två korta streck bredvid varandra. När vi kikar i nordöstra delen av kartan finns denna bergart inte med. Alltså går vi vidare och kikar om den finns med på de andra fälten. Vi kan snabbt konstatera att vi återfinner Migmatitgranit i alla de andra fälten. Därmed har vi hittat svaret och kan sluta leta här. Rätt svarsalternativ är A, Migmatitgranit.

Svar: A


Uppgift 37

Utgå från den nordligaste änden av den regionala deformationszon som i söder börjar 1 kilometer från tätorten Edsbyn. Fortsätt till närmast belägna plats med migmatitgranit. Gå därifrån vidare till närmaste tätort. Hur långt är det mellan den tätorten och Loos koboltgruva?

A. 15 km
B. 45 km
C. 55 km
D. 75 km

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med blåa, röda och gröna markeringar.

Vi börjar med att identifiera tätorten Edsbyn på kartan, den markeras med en blå cirkel. Den regionala deformationszonerna betecknas med en linje och den följer vi norrut till slutet av zonen, vilket markeras med en blå pil.

Det närmaste belägna området med migmatitgranit ligger då sydväst, vilket vi har markerat med en röd pil. I sin tur är den närmaste tätorten Voxna, som vi markerat med en röd cirkel.

Det är nu vi ska mäta avståndet från Voxna till Loos koboltgruva. Denna sträcka markeras med en grön pil och själva området med en grön cirkel. Vi tar hjälp av skalan på kartan och detta avstånd uppmäts vara ca 45 km. Rätt svarsalternativ är då B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 - 37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se