Uppgift 20

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Julia är 5 år äldre än Rut. För 3 år sedan var Julia dubbelt så gammal som Rut.

Kvantitet I: Ruts nuvarande ålder

Kvantitet II: 8 år

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift tecknar vi en ekvation som vi sedan löser.

Vi betecknar Julias ålder med J och Ruts ålder med R.

Först konstaterar vi att: J=R+5

Från uppgiften vet vi att Julia för tre år sedan var dubbelt så gammal som Rut. Här måste vi dock se upp(!), för tre år sedan var båda personerna tre år yngre. Utifrån det kan vi ställa upp följande ekvation och lösa ut J:

(J-3)=2(R-3)
J=2R-3

Eftersom vi har två ekvationer för Julias ålder kan vi sätta dem lika med varandra:

R+5=2R-3

Vilket ger att R=8 och att svarsalternativ C är rätt.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se