Uppgift 17

 17. Givet 2(2x+4)=2x+4, vilken av följande kvantiteter är störst?

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 0

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi förenklar den givna ekvationen för att kunna dra vidare slutsatser:

\[ \begin{align*} 2(2x+4) &= 2x+4 \Leftrightarrow\\ 4x+8&=2x+4 \Leftrightarrow\\ 2x+8&=4 \Leftrightarrow\\ 2x &= -4 \Leftrightarrow\\ x&= -2 \end{align*} \]

Då ser vi tydligt att x= -2< 0och därmed att kvantitet II är större än kvantitet I.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se