Uppgift 10

 10. För vilket värde på x gäller att två tredjedelar av x är lika med 4 / 7?

  1. \( x = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} \)
  2. \( x = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{4} \)
  3. \( x = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{7} \)
  4. \( x = \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{4} \)

Om två tredjedelar av x ( \( \frac{2}{3}x \) ) är lika med fyra sjundedelar (\(\frac{4}{7} \)). Så gäller följande likhet, \( \frac{2}{3}x = \frac{4}{7}. \) Vi löser sedan för x,

\[ \begin{align*} 3\cdot\frac{2}{3}x &= 3\cdot \frac{4}{7} \Leftrightarrow\\ 2x &= \frac{3\cdot 4}{7}\Leftrightarrow\\ \frac{2x}{2} &= \frac{\frac{3\cdot 4}{7}}{2} \Leftrightarrow\\ x &= \frac{3\cdot 4}{2\cdot7}. \end{align*} \]

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se