Uppgift 2

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket svarsalternativ är korrekt?

A. \(\frac{1}{2}<\frac{2}{5}<\frac{3}{4}\)

B. \(\frac{2}{5}<\frac{1}{2}<\frac{3}{4}\)

C. \(\frac{3}{4}<\frac{5}{6}<\frac{7}{11}\)

D. \(\frac{3}{5}<\frac{1}{2}<\frac{3}{4}\)

Lösningsförslag

För att lösa uppgiften är det bra att ha grundkunskaper om bråktal och deras storlek.

Vi börjar med att kika på alternativ A, sedan B osv. För svarsalternativ A ser vi direkt att \(\frac{1}{2}\) är större än \(\frac{2}{5}\) och att detta alternativ därmed är fel.

För alternativ B stämmer det att \(\frac{2}{5}\) är mindre än \(\frac{1}{2}\), och i sin tur är också \(\frac{1}{2}\) mindre än \(\frac{3}{4}\). Vi har alltså hittat rätt svar och kan stann här.

Om du har svårt att se vilket bråktal som är större än det andra kan du öva genom att omvandla dem till decimaltal. Exempelvis är \(\frac{1}{2}=0,5\) och \(\frac{2}{5}=0,4\). Dock rekommenderar vi att öva upp kunskaper kring bråktal och deras storlek, då det sparar dig mycket tid.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se