Uppgift 22

 22.

Kvantitet I: Den positiva lösningen till ekvationen (x-3)(x +2)=0

Kvantitet II: Den positiva lösningen till ekvationen (x+3)(x -2) =0

 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

I och med att vi har två parenteser multiplicerade med varandra = 0 kan vi lösa ut lösningarna för x genom att lösa uttrycket för varje parentes = 0.
Kvantitet I:
(x-3)(x+2)=0 Ena lösningen, x_1 fås av (x_1-3)=0, andra lösningen, x_2 fås av (x_2+2)=0
(x_1-3)=0 -> x_1 = 3
(x_2+2)=0 -> x_2 = -2
Den positiva lösningen för Kvantitet I = 3
Kvantitet II:
(x+3)(x-2)=0 Ena lösningen, x_1 fås av (x_1+3)=0, andra lösningen, x_2 fås av (x_2-2)=0
(x_1+3)=0 -> x_1 = -3
(x_2-2)=0 -> x_2 = 2
Den positiva lösningen för Kvantitet II = 2


Påstående A. stämmer
Påstående B. stämmer ej
Påstående C. stämmer ej
Påstående D. stämmer ej då A är korrekt.
Rätt svar A.

 

 

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se