Uppgift 11

11.  En cylinder har volymen 63 liter och diametern 4 dm. Vilket svarsalternativ är närmast cylinderns höjd?

  1. 4 dm
  2. 5 dm
  3. 10 dm
  4. 16 dm

Om diametern är 4 dm så är radien 2 dm.

Vi kan senare använda oss av formel för en cylinder(går att använda med diametern också), som lyder följande \( V = r^2 \cdot \pi \cdot h \).

\[ \begin{align*} 63 &= 2^2 \pi h \Leftrightarrow\\ \frac{63}{4\pi } &= h \Rightarrow\\ h &\approx \frac{63}{12} \approx 5 \end{align*} \]

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se