Uppgift 16

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(0<x<y<1\)

Kvantitet I: \(y(1-x)\)

Kvantitet II: \(x(1-y)\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Vi börjar med att förenkla bort parenteserna i uttrycken, det ger oss:

Kvantitet I: \(y-xy\)

Kvantitet II: \(x-xy\)

Eftersom \(y\) är större än \(x\) och vi subtraherar samma term från båda kvantiteterna, så ser vi att kvantitet I är större än kvantitet II. Således är svarsalternativ A rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se