Uppgift 16

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(0<x<y<1\)

Kvantitet I: \(y(1-x)\)

Kvantitet II: \(x(1-y)\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Vi börjar med att förenkla bort parenteserna i uttrycken, det ger oss:

Kvantitet I: \(y-xy\)

Kvantitet II: \(x-xy\)

Eftersom \(y\) är större än \(x\) och vi subtraherar samma term från båda kvantiteterna, så ser vi att kvantitet I är större än kvantitet II. Således är svarsalternativ A rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se