Uppgift 4

Kurvan y = x\(^2\) + x - 6 skär x-axeln i två punkter. Vilka x-värden har dessa punkter?

A   x = 3 och x = 2
B   x = 3 och x = -2
C   x = -3 och x = 2
D   x = -3 och x = -2


Att en kurvan skär x-axeln vid ett visst x-värde innebär att y-värdet i denna punkt är lika med noll. Vi vet från uppgiftstexten att den givna kurvan har två sådana punkter.

Alltså ska följande gälla för två olika värden på x:

$$y(x)={x}^{2}+x-6=0$$

Vi kan lösa detta problem antingen genom att lösa andragradsekvationen till exempel med hjälp av pq-formeln eller kvadratkomplettering eller också genom att pröva de givna x-värdena.

Löser vi uppgiften med hjälp av pq-formeln så börjar vi med att identifiera p-värdet och q-värdet i andragradsekvationen

$${x}^{2}+x-6=0$$

Vi ser direkt att p = 1 och q = -6. Genom insättning av dessa värden i pq-formeln får vi följande:

$$x=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{\left (\frac{p}{2} \right )^{2}-q}=$$

$$=-\frac{1}{2}\pm\sqrt{\left ( \frac{1}{2} \right )^{2}-(-6)}=$$

$$=-\frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{1}{4}+6}=$$

$$=-\frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{25}{4}}=$$

$$=-\frac{1}{2}\pm\frac{5}{2}$$

Detta ger oss de båda x-värdena x1 = 2 och x2 = -3.

Rätt svarsalternativ är därför C (x = -3 och x = 2).

 

Eftersom de möjliga x-värdena är givna som svarsalternativ går det också bra att pröva sig fram till rätt svar.

I så fall kan vi börja med att beräkna funktionsvärdet då x = 3 och efter det då x = 2. Eftersom vi söker x-värden som ska leda till att y blir lika med noll, kan vi på detta sätt utesluta svarsalternativ till dess att bara ett svarsalternativ återstår.

Vi börjar med x = 3:

 

$$y(3)={3}^{2}+3-6=9+3-6=6\neq 0$$

Funktionsvärdet blev inte lika med noll. Därför kan vi utesluta svarsalternativen A och B, och konstantera att ett av de sökta x-värdena måste vara x = -3.

Härnäst prövar vi om x = 2 resulterar i funktionsvärdet noll.

 

$$y(2)={2}^{2}+2-6=4+2-6=0$$

Det andra sökta x-värdet var alltså x = 2. Därmed vet vi de båda sökta x-värdena: x = -3 och x = 2.

Rätt svarsalternativ är därför C (x = -3 och x = 2).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se