Uppgift 39 och 40

Dtk _uppg _39-40_01

Dtk _uppg _39-40_02

39. Med hur mycket minskade antalet omkomna i badolyckor från 2002 till 2005?

A En fjärdedel
B En tredjedel
C Tre femtedelar
D Tre fjärdedelar

Eftersom vi är intresserade av just olyckstypen badolyckor ska vi undersöka tabellen.

Vi läser av antalet badolyckor åren 2002 och 2005, vilket visar sig ha varit 51 respektive 20 stycken. Antalet badolyckor minskade alltså med 31 stycken från år 2002 till år 2005.

Med hjälp av sambandet mellan andelen, delen och det hela kan vi beräkna hur stor andel 31 är av 51, vilket då ger oss den procentuella minskningen:

$$andelen=\frac{delen}{det\,hela}=\frac{31}{51}\approx \frac{30}{50}=\frac{3}{5}$$

Minskningen vad gäller antalet badolyckor var alltså ungefär tre femtedelar, vilket motsvarar svarsförslag C.

Rätt svarsalternativ är därför C (tre femtedelar).


40. Anta att den procentuella fördelningen på olyckstyper var densamma 1995 och 1996 som den var 2002. Hur många av dem som omkom respektive år omkom i så fall i badolyckor?

  1995 1996
A    60 40
B 75 45
C 90 60
D 115 75

För att lösa den här uppgiften använder vi både stapeldiagrammet och tabellen.

Från tabellen kan vi beräkna hur stor andel av drunkningsolyckorna som var badolyckor. Denna andel kan vi sedan använda för att beräkna ungefär hur många badolyckor som inträffade åren 1995 respektive 1996.

Antalet badolyckor år 2002 var 51 stycken, vilket vi läser av i tabellen med olika olyckstyper. Det totala antalet drunkningsolyckor olyckor detta år får vi genom att summera antalet olyckor år 2002, vilket blir ungefär 150 stycken.

Andelen drunkningsolyckor som var badolyckor år 2002 var alltså ungefär en tredjedel (ca 50/150).

Härnäst läser vi av antalet drunkningsolyckor åren 1995 och 1996 i stapeldiagrammet. År 1995 var det ungefär 175 drunkningsolyckor och år 1996 ungefär 110.

Vi beräkna det ungefärliga antalet badolyckor dessa år så här:

$$1995:\,\,\frac{175}{3}\approx \frac{180}{3}=60$$

$$1996:\,\,\frac{110}{3}\approx 37$$

Vi jämför dessa antal med de givna svarsförslagen och ser att det enda rimliga svarsalternativet är A.

Rätt svarsalternativ är därför A (60, 40).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 39 och 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se