Uppgift 10

 10.Det finns två kvadrater, en gul och en röd. Sidan i den gula kvadraten är 6 cm längre än sidan i den röda kvadraten. Den gula kvadratens area är \( 48\text{cm}^2 \) större än den röda kvadratens area. Hur stor area har den röda kvadraten?

  1. \( 1\text{cm}^2 \)
  2. \( 16\text{cm}^2 \)
  3. \( 25\text{cm}^2 \)
  4. \( 36\text{cm}^2 \)

\[ \begin{align*} (r+ 6)(r+ 6) &= 48 + r^2\Leftrightarrow \\ r^2 + 12r + 36 &= 48 + r^2\Leftrightarrow \\ 12r &= 48 - 36\Leftrightarrow \\ 12x &= 12 \Leftrightarrow \\r &= 1 \end{align*}\]

Svar: A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se