Uppgift 20

 20. 

Kvantitet I: \( x_1 + y_1 \)

Kvantitet II: 0

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi har fått veta att linjen L går genom origo, (0,0). Vi har då två punkter på linjen, och kan bestämma linjens ekvation:

\( k = \frac{0 -3}{0-(-3)} = -1 \)

Eftersom linjen går genom origo är dess m-värde lika med noll. Linjen L kan alltså skrivas som L: y=-x.

Punkten \( (x_1 , y_1) \) kan med hjälp av denna ekvation för L skrivas om till (x1,-x1) (sätt in x1som x, och hitta värdet på y). Summan \( x_1 + y_1 \)är med andra ord lika med x1+(-x1)=0, oavsett värde på x1.

Svar: C

 

 

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se