Uppgifter 32 - 34

Flöden av hushållsavfall

flöden av hushållsavfall
Flöden av avfall från hushållssektorn respektive verksamheter i Sverige 2014. Uppdelning efter typ av avfall samt den behandlingstyp avfallet gick till. Ton.

32. Identifiera den behandlingstyp som den största respektive näst största mängden avfall gick till. Hur stor var skillnaden mellan dessa två behandlingstyper?

  1. 1 130 000 ton
  2. 1 222 000 ton
  3. 1 352 000 ton
  4. 1 444 000 ton

Högst behandlingstyp var Energiåtervinning, 2 574 000 ton

Näst högst Materialåtervinning, 1 352 000 ton

Skillnaden blir 1 222 000 ton

Svar: B

 33. Vilken av cirklarna visar hur hushållssektorns avfallstyp Övrigt från återvinningscentral fördelades på behandlingstyp?

Övrigt från återvinningscentral fördelades på behandlingstyp?

Övrigt från återvinningscentral består av:

Materialåtervinning 145 000 ton

Omhändertagande av hushållens farliga avfall 26 000 ton

Totalt 145 000 + 26 000 = 171 000 ton

Ungefärlig beräkning andel farligt avfall = 26/171 = 78/513 = 156/1026, vilket ger cirka 15%.

En kvarts cirkel = 25 %, alternativ D är det enda som visar farligt avfall mindre än 25%.

Svar: D

 34. Hur stor del av den totala mängden avfall gick till behandlingstyper Energiåtervinning?

  1. 1/2
  2. 3/5
  3. 3/4
  4. 4/5

Behandlingstyper Energiåtervinning uppgick till 2 574 000 ton,

totalt 5 176 000 ton.

Andelen Energiåtervinning = 2 574 000 / 5 176 000, vilket är cirka 1/2.

Svar: A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 32 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se