Uppgift 2

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


12, a, 17, 13 och 20 är fem positiva heltal som har medelvärdet 16. Vad är a?

A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi ha kunskap om vad medelvärdet är och hur det beräknas. Genom att ställa upp beräkningar för medelvärdet kan vi lösa ut a med hjälp av denna ekvation.

$$\begin{align} \frac{12+17+13+20+a}{5} & =16 \\ 62+a &= 16\cdot 5 \\ a &= 80-62 \\ a &= 18 \end{align}$$

a är 18 och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se