Uppgift 4

4. Grafen till funktionen f är en rät linje som går genom origo, och f(8 ) = -6. Vilket svarsalternativ anger f(x)?

  1. \( f(x) = 8x - 6 \)
  2. \( f(x) =  -6x + 8\)
  3. \( f(x) = -\frac{4}{3}x \)
  4. \( f(x) = -\frac{3}{4}x \)

Räta linjens ekvation y = kx + m m= 0 ( där linjen skär y-axeln) Sätt in punken x = 8 och y = -6 i y = kx

Vi får då \( -6 = k \cdot 8 \Leftrightarrow k = \frac{-6}{8} \) och \( y = -(\frac{3}{4})x \) där f(x) = y vilket ger oss \( f(x) = -(\frac{3}{4})x \).

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se