Uppgift 17

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kvantitet I: \(\sqrt{8}+\sqrt{27}\)

Kvantitet II: \(5\sqrt{2}\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift är det bra att känna till några vanliga kvadratrötter för att kunna approximera kvadratroten ur 2, 8 och 27.

För att approximera kvadratroten ur 2, 8 och 27 gör vi på följande sätt:

$$\sqrt{1} <\sqrt{2}<\sqrt{4} = 1< \sqrt{2}<2$$

$$\sqrt{4}<\sqrt{8}<\sqrt{9} = 2<\sqrt{8}<3$$

$$\sqrt{25} <\sqrt{27}<\sqrt{36} = 5<\sqrt{27}<6 $$

Vi börjar med att approximera kvantitet I:

Som vi ser ovan är kvadratroten ur 8 mellan 2 och 3. Vi kan också dra slutsatsen att det är närmare 3 än 2, då 8 är närmar 9 än 4. Kvadratroten ur 27 är mellan 5 och 6, och vi kan även konstatera att det är närmare 5 än 6 då 27 är närmare 25 än 36. En approximation av kvantiteten är alltså \(3+5=8\).

Nu approximerar vi kvantitet II:

Kvadratroten ur 2 är mellan 1 och 2, och då 2 är närmare 1 än 4 vet vi att det är något mindre än 1,5. En approximation av kvantitet II är alltså något mindre än \(1,5\cdot5=7,5\).

Vi ser från våra approximationer att kvantitet I är större än kvantitet II, då \(7,5<8\). Alltså är svarsalternativ A rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se