Uppgift 7

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är \((2,1 \cdot 10^3)\cdot (3,9\cdot 10^3)\)?

A   \(7,19 \cdot 10^6\)
B   \(8,19 \cdot 10^6\)
C   \(7,19 \cdot 10^9\)
D   \(8,19 \cdot 10^9\)


Lösningsförslag:

Vi kan börja med att dela upp uttrycket så att vi multiplicerar decimaltalen och potenserna för sig:

$$(2,1 \cdot 10^3)\cdot (3,9\cdot 10^3)=2,1 \cdot 3,9 \cdot 10^3\cdot 10^3$$

Vi kan sen runda av decimaltalen så att de blir lättare att beräkna med huvudräkning:

$$2,1\cdot3,9\approx2\cdot4$$

$$2\cdot4=8$$

Vi kan alltså utesluta alternativ A och C eftersom decimaldelen ska vara närmre 8 än 7. Så vi fortsätter med potensdelen:

$$10^3\cdot10^3=10^{3+3}=10^6$$

Alltså måste rätt svar vara alternativ B (\(8,19\cdot10^6\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se