Uppgift 7

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är \((2,1 \cdot 10^3)\cdot (3,9\cdot 10^3)\)?

A   \(7,19 \cdot 10^6\)
B   \(8,19 \cdot 10^6\)
C   \(7,19 \cdot 10^9\)
D   \(8,19 \cdot 10^9\)


Lösningsförslag:

Vi kan börja med att dela upp uttrycket så att vi multiplicerar decimaltalen och potenserna för sig:

$$(2,1 \cdot 10^3)\cdot (3,9\cdot 10^3)=2,1 \cdot 3,9 \cdot 10^3\cdot 10^3$$

Vi kan sen runda av decimaltalen så att de blir lättare att beräkna med huvudräkning:

$$2,1\cdot3,9\approx2\cdot4$$

$$2\cdot4=8$$

Vi kan alltså utesluta alternativ A och C eftersom decimaldelen ska vara närmre 8 än 7. Så vi fortsätter med potensdelen:

$$10^3\cdot10^3=10^{3+3}=10^6$$

Alltså måste rätt svar vara alternativ B (\(8,19\cdot10^6\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se