Uppgift 3

Hur stor är vinkeln D i parallelltrapetsen ABCD?

Xyz Uppg 03 01

A   105°
B   120°
C   135°
D   150°


Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två av sidorna är parallella. I det här fallet är det sidorna AB och CD som är parallella.

Vi kan ta reda på storleken på vinkeln D genom att först dela upp parallelltrapetset i tre stycken liksidiga trianglar som alla har sidan x cm.

Provpass 2_Uppgift3

En triangel har alltid vinkelsumman 180°. För alla liksidiga trianglar gäller dessutom att alla tre innervinklarna är lika stora, v=60°. Eftersom vinkeln D utgörs av två sådana 60-gradiga vinklar, måste vinkel D ha ha storleken 120°.

Rätt svarsalternativ är därför B (120°).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se