Uppgift 3

Hur stor är vinkeln D i parallelltrapetsen ABCD?

Xyz Uppg 03 01

A   105°
B   120°
C   135°
D   150°


Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två av sidorna är parallella. I det här fallet är det sidorna AB och CD som är parallella.

Vi kan ta reda på storleken på vinkeln D genom att först dela upp parallelltrapetset i tre stycken liksidiga trianglar som alla har sidan x cm.

Provpass 2_Uppgift3

En triangel har alltid vinkelsumman 180°. För alla liksidiga trianglar gäller dessutom att alla tre innervinklarna är lika stora, v=60°. Eftersom vinkeln D utgörs av två sådana 60-gradiga vinklar, måste vinkel D ha ha storleken 120°.

Rätt svarsalternativ är därför B (120°).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se