Uppgift 17

\(\frac{1}{y} < 0\)

Kvantitet I: 0

Kvantitet II: y

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Från uppgiftslydelsen vet vi att

$$\frac{1}{y}<0$$

Detta innebär att 1/y är ett negativt värde.

Om vi dividerar ett positivt tal (till exempel 1) med ett positivt tal, då blir kvoten positiv. Därför kan inte talet y vara ett positivt tal.

Talet y kan inte heller vara lika med noll, eftersom division med noll inte är definierat.

Vi vet att om vi dividerar ett positivt tal (till exempel 1) med ett negativt tal, då blir kvoten negativ, så det stämmer väl med vad vi vet från uppgiftslydelsen. Därför måste y vara ett negativt tal, det vill säga 0 > y.

Rätt svarsalternativ är därför A (I är större än II).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se