Uppgift 32 - 33

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Industrier i delar av Barentsområdet

Uppg 32-33 Bild 1 - PP5 - DTK

Uppg 32-33 Bild 2 - PP5 - DTK


Uppgift 32

Vilket svarsförslag är korrekt vad gäller de redovisade delarna av Barentsområdet?

A. Det fanns sju massa- och pappersindustrier söder om polcirkeln.
B. Det fanns sex gruvor söder om polcirkeln.
C. Det fanns fem natur- eller nationalparker norr om polcirkeln.
D. Det fanns tre lager för kärnavfall norr om polcirkeln.

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift undersöker vi det första diagrammet. Vi börjar med att identifiera var polcirkeln ligger, och sedan markerar ut hur många det faktiskt är och inte vad som påstås i alternativen.

Vi har markerat diagrammet med olika färger, där gul är massa- och pappersindustri, röd är gruva, blå är lager för kärnavfall och grön är natur- eller nationalpark.

Om vi räknar våra markeringar ser vi att endast alternativ C stämmer, det fanns fem natur- eller nationalparker norr om polcirkeln.

Svar: C


Uppgift 33

Vilket svarsförslag stämmer bäst överens med den varumängd som hanterades i Bodø hamn?

A. Varumängden var mindre än 1000 ton och importen var större än exporten.
B. Varumängden var mindre än 1000 ton och exporten var större än importen.
C. Varumängden var 1000-2000 ton och importen var större än exporten.
D. Varumängden var 1000-2000 ton och exporten var större än importen

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift undersöker vi det andra diagrammet. Vi har markerat Bodø hamn med grönt, och varumängden är markerad i rött.

Slutsatsen vi kan dra från att undersöaka diagrammet är att importen var större än importen, då ankaret är svart vid Bodø hamn och inte vitt. Vi undersöker också ankarets storlek som är det minsta av de tre möjliga, vilket innebär att varumängden var mindre än ettusen ton. Alltså är alternativ A rätt.

Svar: A


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32 - 33? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se