Uppgift 20

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(y\neq 0\)

\(\dfrac{2x}{3y}=4\)

Kvantitet I: \(x-6y\)

Kvantitet II: 3

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften börjar vi med att förenkla uttrycket \(\frac{2x}{3y}=4\):

$$\begin{align} \dfrac{2x}{3y} & =4 \\ 2x &= 12y \\ x &= 6y \end{align}$$

Med hjälp av detta kan vi i kvantitet I ersätta \(x\) med \(6y\), då de är lika med varandra. Vi har alltså följande kvantiteter:

  • Kvantitet I: \(6y-6y=0\)
  • Kvantitet II: 3

Det är nu enkelt att se att kvantitet II är större än kvantitet I och att rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se