Uppgift 20

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(y\neq 0\)

\(\dfrac{2x}{3y}=4\)

Kvantitet I: \(x-6y\)

Kvantitet II: 3

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften börjar vi med att förenkla uttrycket \(\frac{2x}{3y}=4\):

$$\begin{align} \dfrac{2x}{3y} & =4 \\ 2x &= 12y \\ x &= 6y \end{align}$$

Med hjälp av detta kan vi i kvantitet I ersätta \(x\) med \(6y\), då de är lika med varandra. Vi har alltså följande kvantiteter:

  • Kvantitet I: \(6y-6y=0\)
  • Kvantitet II: 3

Det är nu enkelt att se att kvantitet II är större än kvantitet I och att rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se