Diagram, tabeller och kartor

29. Identifiera åldersgruppen med störst antal mottagare av föräldrapenning. Vilket svarsförslag visar den procentuella fördelningen av kvinnor och män inom denna grupp?

 Först kollar vi i tabellen för vilken åldersgrupp det finns flest mottagare, oberoende av kön, av föräldrapenning. Det är för åldersgruppen 35-39 år där det finns 223 465 mottagare av föräldrapenning. Antalet kvinnor av dessa är 119 518, och antalet män är 103 947. Alltså är det lite mer än hälften av mottagare av föräldrapenning som är kvinnor. Detta stämmer bäst in på alternativ A.

Svar: A


30. Hur många föräldrapenningdagar togs ut i genomsnitt per barn under 2012?

 1.  36
 2.  55
 3.  68
 4.  77

Under 2012 togs det ut dagar för 660 567 barn. Totalt var det 50 777 667 dagar som togs ut. Alltså var det 50777667/660567 ~ 76.9 dagar per barn som togs ut.

(Tillägg från granskare: Eftersom vi inte har räknare

kanske man räknar 50 777 667 / 660 567 ~= 50 000 000/660 000 ~= 5000/66~=50*100/66>50*3/2=150/2=75, så svaret är något större än 75, vilket av svarsalternativen endast kan motsvara svar D, 77 dagar/barn)

Svar: D


31. Identifiera den åldersgrupp som tog ut flest föräldrapenningdagar. Hur stor andel av samtliga föräldrapenningdagar togs ut av föräldrar i denna grupp?

 1.  20 procent
 2.  30 procent
 3.  40 procent
 4.  50 procent

 

 Flest föräldrapenningsdagar togs ut av 30-34 åringar (15 584 678). Andelen blir då gruppen delat på samtliga dagar (50 777 667). 15584678/50777667 (förkorta med 1000000)=15.584678/50.77766 (förläng med 2) ~30/100=30%.

Svar: B


32. Vilken av följande elever besvarade uppgifterna i grammatikdelen på kortast tid?

 1.  Elev 1
 2. Elev 8
 3. Elev 10
 4. Elev 14

 

Grammatikdelen är den vita. Mäter vi den för elev 1 (ca 3,4 cm), 8 (ca 2,6 cm), 10 (ca 2,4 cm) och 14 (ca 2,9 cm) så ser vi att elev 10 var snabbast (kortast sträcka motsvarar den kortaste tiden).

Svar: C


33. Vilken uppgift arbetade flest elever med när exakt 30 minuter av provtiden hade gått?

 1.  Uppgift 4
 2. Uppgift 5
 3. Uppgift 6
 4. Uppgift 7

 

Dra en vertikal linje genom 30-min-angivelsen i tidsskalan längst ned på pappret. Räkna de antal frågor (4, 5, 6 och 7) som korsas av linjen ge det maximala antalet, på fråga 4 så får vi 6 st.

Svar A


34. Studera provtiden för de tre elever som inte besvarade alla uppgifter i provet. Hur lång tid använde de i genomsnitt till läsförståelsedelen?

 1.  45 minuter
 2.  50 minuter
 3.  55 minuter
 4.  65 minuter

Använd linjal och mät längden av den liggande stapeln motsvarande läsförståelse för de tre elever som inte genomfört hela provet och bestäm tiden genom att jämföra längden med tidsskalan längst ned på papperet för resp. elev. Summera dessa tre tider och dividera med 3 (=medelvärdet). Bestäm den tid som ligger närmast det uppmätta (skattade) medelvärdet.

Elev 3: 57 min
Elev 9: 80 min
Elev 20: 36 min
------------------------
173/3 ~57.67~55 min

Svar C. 55 min

Svar: C


35. Från fyren på Stora Karlsö kan man gå nedför en trappa till stranden och följa strandkanten till Norderhamn. Från fyren går också en körväg till Norderhamn. Hur mycket längre blir det att ta körvägen?

 1.  800 meter
 2.  1200 meter
 3.  1700 meter
 4.  2 000 meter

Gåvägen uppskattas vara 700-800m. Körvägen ca 1800-1900m. Detta betyder att skillnaden är ca 1000-1200 vilket passar bäst in på alternativ B 1200m. 

Gåväg ~700m
Körväg ~1850m

Diff. 1150m ~1200m

Svar B. 1200 m


36. Studera kartan över Lilla Karlsö. På vilket avstånd och i vilken riktning från rauken vid Stalen ligger Helveteshålet?

 1. 630 meter i sydvästlig riktning

 2. 630 meter i nordostlig riktning

 3. 1 050 meter i sydvästlig riktning

 4. 1 050 meter i nordostlig riktning

 

Sträckan mellan rauken vid Stalen och Helveteshålet är ca 1000 m (1 km). Nordriktningen är angiven på kartan varför alltså öster blir till höger på papperet. Riktningen bestäms därför till ca nordost. 

Helveteshålet ligger Nord Ost om Stalen. Avståndet är ca 1000m.

Svar D. 1050m NO


37. Vid Hesselby läde på Stora Karlsö finns ett järnåldersröse. Hur många grottor ligger inom en radie av 500 meter från detta röse?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

Mät vad 500 m i kartan motsvarar på pappret med din linjal (eller använd en pappersbit). Mät denna sträcka med linjalen i alla riktningar från järnåldersröset och räkna hur många grottor som hamnar innanför radien 500 m. Att grottorna ska finnas inom 500 m innebär att de kan finnas på 500 m eller kortare sträcka från järnåldersröset.

Svar: C (5)


38. Vilket av följande år uppgick de svenska lastbilarnas transporterade godsvikt till omkring 350 miljoner ton?

 1. 2006
 2. 2007
 3. 2009 
 4. 2012

Svenska lastbilars transporterade godsvikt 2004: 318,5 miljoner ton

Index för 2004: 100

Vikten vi vill hitta: 350 miljoner ton

(Index för året då svenska lastbilars transporterade godsvikt är 350 miljoner ton) = (350 / 318,5)*100 ~=(350/320)*100 = (35/32)*100=(32/32+3/32)*100=(1+3/32)*100~= (1+1/10)*100~=1,1*100= 110

Tittar på åren 2006, 2007, 2009 och 2012 för svenska transporter med i godsviktsdiagrammet

Ser att 2007 har index 110. 2007 motsvarar svar B. 

Svar: 2007 (svar B)


39. Hur omfattande var utländska och svenska lastbilars totala trafikarbete på svenska vägar 2012?

 1. 2,5 miljarder km

 2. 2,7 miljarder km

 3. 2,9 miljarder km

 4. 3,6 miljarder km

 

Titta på trafikarbetesdiagrammet för 2012. 202 är index för svenska transporter 100 och index för utländska transporter 140. Index 100 för svenska transporter=2 227 miljoner km

Index 100 för utländska transporter = 461 miljoner km 

Totala trafikarbetet på svenska vägar 2012= trafikarbete utländska lastbilars transport + trafikarbete svenska lastbildars transport = 461 miljoner km * 140/100 + 461 miljoner km *100/100 

Räknar 461*1,4~= 460*1,5 ~=690~=700

Total sträcka blir då : 700 miljoner km + 2227 miljoner km ~=2900 miljoner km = 2,9 miljarder km. Detta motsvarar svar C. 

Svar: C (2,9 miljarder km )


40.Hur långt sammanlagt körde lastbilar från Norge, Danmark och Finland utan last på svenska vägar 2012?

 1. 50 miljoner km

 2. 70 miljoner km

 3. 230 miljoner km

 4. 280 miljoner km

Avläser stapeldiagrammet. De ljusa ytorna representerar transportsträcka utan last. Norges stapel: Ljus sträcka något mindre än 30 miljoner km. Danmarks stapel: ljus sträcka 10 miljoner km, Finlands stapel: drygt 10 miljoner km.

~30+10+~10=~50

Svar: A (50 miljoner km ) 


Har du en fråga du vill ställa om DTK? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se