Uppgift 9

Ladda ner XYZ Provpass 5


ABC är en triangel. Vad är x + z?

Ht14 Xyz 5 9

A   130°
B   140°
C   180°
D   190°


Lösningsförslag:

Det finns många sätt att lösa uppgiften på men en bra utgångspunkt är att gå igenom vad vi vet om trianglar i allmänhet och vad som är specifikt för triangeln ABC.

Till att börja med ser vi att triangeln är rätvinklig eftersom vinkeln B är 90° (markeras med en kvadrat istället för en vinkelbåge) och att x = vinkeln C.

Den stora triangeln och den lilla triangeln är likformiga eftersom de båda är rätvinkliga och de har vinkeln A gemensam. Det betyder att den övre vinkeln i den lilla triangeln är lika med x. Eftersom ett halvt varv är lika med 180° så är den övre vinkeln i den lilla triangeln lika med 180° - 130° = 50°. Eftersom vi redan konstaterat att den vinkeln är lika med x får vi att x = 50°. 

Allmänt gäller att vinkelsumman i en triangel alltid är lika med 180°, vilket betyder att A + B + C = 180°. Vi vet att B = 90° och C = 50°, vilket ger 

$$A+90°+50°=180°$$

$$A=180°-90°-50°$$

$$A=40°$$

Vi använder återigen sambandet att ett halvt varv är lika med 180° vilket betyder att A + z = 180°. Eftersom A = 40° är z = 180° - 40° = 140°. Vi vill veta vad x + z är:

$$x+z=50°+140°=190°$$

Rätt svar är därför alternativ D (190°)

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se