Uppgift 11

11. \( 5x^2 + 3x = 0 \)

Vilket av svarsalternativen är ett möjligt värde på x?

  1. \( -\frac{3}{5} \)
  2. \( \sqrt{\frac{3}{5}} \)
  3. \( -\frac{5}{3} \)
  4. \( \sqrt{ \frac{5}{3} } \)

Vi använder oss av ABC formeln och får:

\( x_{1, 2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4\cdot 5\cdot 0} }{2\cdot 5} = - \frac{3}{5} \)

Svar: A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se