Quiz

Högskoleprovet består till hälften utav den kvantitativa matematiska delen, och nivån på provet testar kunskaper på grundskolenivå samt gymnasiet upp till nivån Matte 1. Det står således för 50 procent av den allmänbildning som efterfrågas till högre utbildning. Ändå är det ytterst sällan som media presenterar "Klarade du den kvantitativa delen på Högskoleprovet", utan väljer år efter år att lyfta ordförståelsen.

Mattecentrum vill uppmärksamma matematikens roll och har därför valt att göra ett quiz där du kan testa dina kunskaper. Se hur många rätt du hade fått på årets matematikdelar på Högskoleprovet!

Du hittar de olika delarna i flikarna till högre eller genom att klicka på länken nedan:

Del 1

Del 2