Uppgift 27

 27. Ella, Sophie och Ylva bor på varsin våning i ett trevåningshus. Vem bor på vilken våning?

(1) Ylva bor minst en våning under Sophie. Sophie bor minst en våning över Ella.

(2) Ellas och Ylvas våningar angränsar till varandra. Sophie bor på översta våningen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Sofia bor högst upp - entydigt.

Ella och Ylva bor i våningarna under, men de kan bo hur som helst och ändå uppfylla villkoren.

Svar E.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se