Uppgift 24

Ladda ner NOG Provpass 2


I en gymnasieklass är det 15 elever som har både miniräknare och linjal. Hur många elever är det i klassen?

(1) 17 elever har miniräknare och 21 elever har linjal.
(2) 5 elever har varken miniräknare eller linjal.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2) 
B   i (2) men ej i (1) 
C   i (1) tillsammans med (2) 
D   i (1) och (2) var för sig 
E   ej genom de båda påståendena


Lösningsförslag:

I (1) får vi veta hur många elever som har miniräknare och hur många som har linjal. Eftersom vi redan vet hur många som har både och kan vi ta reda på hur många elever det är totalt som har miniräknare, linjal eller både och. Vi vet däremot ingenting om hur många elever det är som varken har miniräknare eller linjal och kan därför inte bestämma hur många elever det är totalt i klassen.

I (2) får vi veta att 5 elever varken har miniräknare eller linjal men eftersom det inte står något om hur många som har miniräknare eller linjal går det inte att lösa uppgiften enbart med informationen i (2).

Använder vi däremot informationen i både (1) och (2) täcker vi upp alla elever i klassen: de som har miniräknare och/eller linjal och de som varken har miniräknare eller linjal. Det betyder att rätt svar är alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se