Uppgift 16

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


f(x)=kx+m

Kvantitet I: f(0)
Kvantitet II: f(1)

A: I är större än II
B: II är större än I
C: I är lika med II
D: Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi grundläggande kunskaper om den räta linjens ekvation.

Vi beräknar kvantiteterna:

\(f(0)=k\cdot0+m=m\)

\(f(1)=k\cdot1+m=k+m\)

Variabeln k betecknar lutningen på linjen och m betecknar vilket y-värde som linjen skär igenom när x=0.

Vi vet inget om linjens egenskaper, såsom om linjen ökar eller minskar, eller var linjen skär y-axeln. Det medför att det inte går att avgöra vilken av kvantiteterna som är störst och rätt svar är således D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se