Uppgift 16

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


f(x)=kx+m

Kvantitet I: f(0)
Kvantitet II: f(1)

A: I är större än II
B: II är större än I
C: I är lika med II
D: Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi grundläggande kunskaper om den räta linjens ekvation.

Vi beräknar kvantiteterna:

\(f(0)=k\cdot0+m=m\)

\(f(1)=k\cdot1+m=k+m\)

Variabeln k betecknar lutningen på linjen och m betecknar vilket y-värde som linjen skär igenom när x=0.

Vi vet inget om linjens egenskaper, såsom om linjen ökar eller minskar, eller var linjen skär y-axeln. Det medför att det inte går att avgöra vilken av kvantiteterna som är störst och rätt svar är således D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se