Uppgift 2

2. En blombukett består av endast vita och röda rosor. Antalet röda rosor är tre gånger så stort som antalet vita rosor. Vilket svarsalternativ kan motsvara antalet rosor i blombuketten?

  1. 25
  2. 26
  3. 27
  4. 28

Lösningsförslag: Vi betecknar antalet vita rosor med x. Då blir antalet röda rosor 3x. Antalet rosor blir vita rosor + röda rosor = x + 3x = 4x. Alltså så blir antalet rosor måste vara delbart med 4. \(28 = 4 \cdot 7\).

Svar:D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se