Uppgift 27

 27. x är ett positivt tal. Är \( x > 5\)

(1) \( x > \sqrt{26}\)

(2) \( \sqrt{x} > \frac{5}{2}\)

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Vi vet att tex. roten ur 25 = 5, dvs roten ur 26 i (1) måste vara lite större än 5.

Om vi kvadrerar båda leden i (2) så får vi att x = (5/2)^2
(5/2)^2 = 25/4 = 6,25 som också är större än 5.

Alltså ger både (1) och (2) var för sig rätt svar.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se