Uppgift 23

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Två löpare springer ett antal varv runt samma motionsslinga. Båda löparna startar samtidigt från samma plats. De springer åt samma håll, var och en med sin egen konstanta hastighet. Efter hur lång tid blir den långsammare löparen varvad av den snabbare löparen?

(1) Slingan är 800 meter lång och det tar den långsammare löparen 6 minuter att springa ett varv runt slingan.

(2) Efter 9 minuter har den långsammare löparen sprungit ett och ett halvt varv runt slingan, vilket är 1200 meter. Samtidigt har den snabbare löparen sprungit 2000 meter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående för sig:

(1): Från detta påstående får vi information om den långsammare löparens springtid. Vi får ingen information om den snabbare löparen. Med hjälp av denna information kan vi inte jämföra löparnas springtid och kan därmed inte lösa uppgiften.

(2): Från detta påstående får vi information om båda löparnas springtid och vi kan beräkna dessa då vi både har tid och sträcka för båda löparna. Med hjälpa av bådas springtid kan vi alltså beräkna när den långsammare löparen blir varvad.

Vi kan alltså beräkna frågan med hjälp av påstående (2), men inte från påstående (1). Rätt svarsalternativ är därmed B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se