Uppgift 18

 18.  Kvantitet I: \( \frac{3}{8}\cdot \frac{6}{11}  \)

Kvantitet II: \( \frac{\frac{3}{8}}{\frac{11}{6}} \)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Här applicerar vi multiplikation reglerna för bråk för att förenkla kvantiterna.
Kvantitet I: \(\frac{3}{8} \cdot \frac{6}{11}\) = \( \frac{3 \cdot 6}{8 \cdot 11}\) = \(\frac{18}{88} \)
Kvantitet II: \( \frac{ \frac{3}{8} }{ \frac{11}{6} }\) = \( \frac{3 \cdot 6}{8 \cdot 11} \) = \( \frac{18}{88} \)
Är man osäker på beräkningen för Kvantitet II kan man multiplicera täljare och nämnare med \((8\cdot 6)\). Man får då
\( \frac{8 \cdot 6 \cdot \frac{3}{8}}{8 \cdot 6 \cdot \frac{11}{6}} \) = \( \frac{6 \cdot 3}{8 \cdot 11}\) = \( \frac{18}{88} \)
Vi ser att Kvantitet I är samma som Kvantitet II.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se